WEB

Egen hjemmeside med fuldt overblik

Hver virksomhed har sin egen MapFleet hjemmeside og forestår selv administration og konfiguration med behørig hjælp fra TetraSoft. Alle dele af hjemmesiden kan konfigureres generelt eller på brugerniveau. Benyttes der ikke kundekartotek fravælges dette generelt af administrator, er der brugere som må se kunder, men ikke editere i kundeoplysninger styres det på brugerniveau. Det kan lyde kompliceret, men er såre enkelt og I får en brugergrænseflade, som indeholder netop det I har behov for og samtidig har hver enkelt bruger netop det interface, som er relevant for dem og deres opgaver.

Der kan oprettes adgang for forskellige brugere:

Virksomheds administrator: Har adgang til alle dele af hjemmesiden.
Virksomheds bruger: Kan have adgang til alle dele eller udvalgte dele og rettigheder til at se og ændre data kan styres individuelt for hver enkelt bruger.
Ekstern bruger: Kan være leverandører eller kunder, som alene har adgang at se alle deres leveringer både tidligere og kommende.

MapFleet web indeholder følgende:

Forside: Indeholder grafisk visning af biler, ruter og position, samt status for ordre, opgaver og stop.
Stop: Indeholder ordre og stop fordelt på bil og dato.
Kunder: Kartotek over kunder. Mange MapFleet kunder har en 100% integration med kundekartoteket i virksomhedens ERP-system eller database. Se mere under integration.
Vare- og serviceydelser: Her administreres de vare- og serviceydelser, der kan tilknyttes som ordrelinier på en ordre på terminalen. Mange MapFleet kunder har en 100% integration med varekartoteket i virksomhedens ERP-system eller database, så der kan plukkes varer eller serviceydelser ved udførelse af ordre. Se mere under integration.
Beskeder: Indeholder tekst kommunikation mellem kontor og biler eller biler imellem.
Terminaler: Her administreres de App’s der benyttes i løsningen.
Køretøjer: Her administreres de køretøjer der indgår i løsningen.
Chauffører: Her administreres chauffører.
Brugere: Her administreres de brugere som må tilgå løsningen samt deres rettigheder.
Afdelinger: Her administreres afdelinger, hvis køretøjer er tilknyttet forskellige afdelinger, depoter eller terminaler.
Logmenuer: Her kan der oprettes kommunikationsprofiler for køretøjer – de fleste kunder har den samme for alle køretøjer – men profiler kan sættes individuelt.
Stopmenuer: Her administreres de menuer som bruges til manuelle stop- og ordreregistreringer på terminalen.
Rapporter: Her administreres statistik rapporter og de brugere som skal have tilsendt rapport på email.
Geofence: Her administreres geofences.
Notificeringer: Her administreres de notificeringer som ønskes sendt på sms eller emails til kunder og leverandører. Notificeringer er event styrede oplysninger i form af f.eks. besked om ordreoprettelse, udført ordre, besked 15 minutter før ankomst etc. Notificeringer kan sendes som sms eller emails og kan have dokumenter tilknyttet.

MapFleet forside med kortvisualisering og information om ordre og stop.