APP

Spar tid og ressourcer og styrk din dokumentation og kundeservice

Med MapFleet APP’en foretages alle ordre registreringer i marken og chauffører har stemmestyret navigation mellem de enkelte stop på ruten. Heruover er der en lang række nyttige funktioner som eksempelvis digital signatur, fotodokumentation, stemmoplæsning af ordre og opgaver. APP’en findes til Android og Windows.

Ordreregistreringer

Ordre og opgaver kan oprettes manuelt på web, uploades via regneark, uploades via xml-filer eller synkroniseres med eksterne systemer og databaser med integrationskomponent udviklet af TetraSoft.

Langt de fleste, som bruger MapFleet til ordre- og opgaveregistreringer overfører disse fra deres nuværende ERP-system eller database ved at benytte integrationskomponenten fra TetraSoft. Mere info finder i menuen integration.

På MapFleet terminalen kan der ændres status på ordre (ikke uført, igangsat, afsluttet, annuleret) og ordreliner kan editeres eller der kan tilknyttes nye ordrelinier. Man kan selvfølgelig også oprette nye ordre og tilknytte kunder og ordrelinier til disse. Der er følgende muligheder for at knytte ordrelinier til en ordre:

  • Gennem menu på terminalen – menuer opsættes og administreres på web.
  • Gennem opslag i virksomhedens varekartotek.
  • Gennem stregkodescanning.

MapFleet kan håndtere alle typer af ordre og ordrelinier herunder numerisk, alfanumerisk, listbokse, stregkoder. Samtidig kan indtastningsformat defineres på hver enkelt ordrelinie ligesom min/max værdier kan opsættes til brug for at sikre korrekte registreringer.

Kundeservice

Det er muligt at forbedre sin kundeinformation uden brug af administrative ressourcer.

Det er bl.a. muligt at advisere kunder med sms eller email notificeringer. Notificeringer bruges eksempelvis af vores kunder ved ordreoprettelse, ændring af ordre eller leveringstidspunkt, ligesom kunden kan få en sms eks. 15 minutter før bilen ankommer.

Kunder kan følge status på deres leverancer ved brug af track trace.

Kører man for større kunder med mange leverancer kan de få et provider login til MapFleet, så kan de se status på alle tidligere og kommende leveringer.

Firmaets medarbejdere

Den elektroniske registrering sparer mange administrative ressourcer. Tids- og ordreregistreringer synkroniseres med ERP-systemet til brug for bl.a. fakturering. Chauffører og servicemedarbejdere sætter samtidig pris på at slippe for at “rode” med papirer.

Med APP’en  har medarbejderne i marken stemmestyret navigation mellem de enkelte stop på ruten uden at skulle indtaste adresser, enkel og nem registrering af de udførte ordre og opgaver, mulighed for at få oplæst alle ordre informationer, mulighed for at tilknytte fotodokumentation på ordre og ordreliner, mulighed for stregkodescanning ved pålæsning, aflæsning eller materiale forbrug.

Dokumentation

Med en MapFleet APP’en kan man dokumentere sin kørsel, dokumentere de  udførte ordre og opgaver, dokumentere og registrere tids- og vareforbrug på hver enkelt opgave etc.

Android smartphone med MapFleet terminalsoftware.