Danish Crown

Danish Crown er en internationalt orienteret fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk svine- og oksekød. Danish Crown er Europas andenstørste og verdens tredjestørste svineslagteri. Danish Crown er desuden Europas største kødforædlingsvirksomhed og er verdens største kødeksportør.

Danish Crown benytter MapFleet til at håndtere transport af samtlige slagtesvin til danske slagterier. Løsningen er fuldt integreret med Landmandsportalen, hvor de enkelte landmænd tilmelder deres slagtesvin og til det SAP-baserede økonomisystem hos Danish Crown.

Landmændene tilmelder deres slagtesvin på Landmandsportalen og de 25 vognmænd som forestår transporterne disponere deres kørsel på landmandsportalen. Herefter overføres transporterne automatisk til MapFleet web og de enkelte lastbiler. MapFleet sender en tilmeldings sms til landmanden med oplysning om antal grise fordelt på typer, planlagt afhentningsdag og tidspunkt. Landmanden kviterer på sms og der er nu en afhentningsaftale og såfremt der sker ændringer i forventet leveringstidspunkt adviseres landmanden om dette på sms.

Chaufførerne får automatisk overført dagens afhentninger til MapFleet App’en i bilerne og alle oplysninger i forbindelse med afhentningerne registreres elektronisk på App’en og sendes i realtid til Danish Crown og slagterierne. Herved er der en langt bedre produktionstilrettelæggelse, idet det præcise antal grise og leveringstidspunkt kendes af de enkelte slagterier allerede på afhentningstidspunktet hos landmanden. Chaufførerne har stemmestyret navigation helt hen til den stald hvor grisene skal hentes uanset om denne ligger flere kilometer væk fra vejen.

Alle oplysninger omkring transporter og afhentninger er baseret på MapFleet registreringer – det gælder bl.a. afhentningstider, aflæsningstider, rengøringstider, antal grise fordelt på typer og køretider for hver afhentning. Oplysningerne overføres til Danish Crowns økonomisystem og anvendes til afregning af både vognmænd og landmænd.

Løsningen er blevet udvidet med et alarmeringssystem, så de godt 200 biler på løsningen advares, hvis de uforvarende er på vej til en lokation, hvor de ikke må komme, det kan f.eks. være sygdomsramte besætninger eller en almindelig grisetransport er på vej til en SPF stald. Alarmeringssystemet har medført et betydeligt fald i erstatninger, som følge af at mange besætninger tidligere skulle aflives forårsaget af fejlkørsel.