Eurofins

Eurofins udfører kemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser, prøvetagning og rådgivning. Eurofins arbejder inden for miljø, produkter, fødevarer, foder, mejeri og farma. Firmaets kunder er private virksomheder, myndigheder og organisationer. Eurofins indgår i den internationale laboratoriegruppe Eurofins – en af verdens førende med mere end 12.000 ansatte og 170 afdelinger i 30 lande. I Danmark har Eurofins afdelinger i Galten, Vejen, Holstebro, Hørning, Odense og Glostrup.

Eurofins benytter MapBooking til at planlægge prøvetagningsopgaver for 55 medarbejdere, som dagligt tager prøver og målinger i vandløb, svømmehaller, rensningsanlæg, produktionsvirksomheder m.m.

Når opgaverne er planlagt i MapBooking overføres de automatisk til MapFleet web, hvor kontorpersonale har overblik over bilerne og kan se status på alle planlagte og udførte opgaver.

Prøvetagerne afvikler terminalsoftwaren på bærbare computere, tablets og smartphones. Ankommet til lokationen igangsættes opgaven og alle registreringer foretages på MapFleet App’en. Når opgaven afsluttes overføres registreringerne i realtid til det laboratorium, som skal forestår analyser, rapporter m.v.

Eurofins har mange opgaver som udføres på lokationer langt fra offentlig vej. De har derfor stor gavn af, at enhver opgaves lokation løbende opdateres på MapFleet og det altid er den opdaterede lokation, som benyttes næste gang der er en opgave på stedet. Herved kendes den præcise sted for prøvetagningen og det er let også for nye medarbejdere, at blive navigeret til det korrekte sted, selv om det måtte ligge flere kilometer fra offentlig vej.